KFR´s styrelse har nu genomfört ett digitalt styrelsemöte, och bl a beslutat att studiedagarna 2020 ställs in. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av den coronapandemi som råder. De avgifter som betalats in kommer att återbetalas.

Årsmötet kommer att hållas digitalt onsdag 26 augusti kl 16.00. Mer information kommer. Vid årsmötet får nytt beslut fattas om vem som ska arrangera studiedagarna 2021.