Den nya styrelsen för KFR möttes i Malmö 5-6/9. Under dessa mötesdagar påbörjades bl a planeringen för KFR´s studiedagar 2020. Eftersom inte någon mottagning antagit uppdraget att arrangera dessa dagar, så kommer styrelsen att planera för studiedagar i Stockholm 14-15/5 2020. Reservera datumen i era kalendrar! Inbjudan kommer så småningom!