Det är många som bidragit och lämnat information och synpunkter kring statistiken i den enkät som gått ut till våra medlemmar. Vi kunde med trovärdighet skriva i vårt remissvar till Socialstyrelsen (angående förslaget att lägga ned familjerådgivningens statistik)att de allra flesta ser behovet av en nationell statistik och att den inte ses som särskilt betungande. Materialet håller på att sammanställas så mer information följer.