Tidsbokning via nätet. Familjerådgivningen i Skövde

Vi har blivit ombedda att beskriva vår tidsbokning via nätet som vi prövat nu ungefär ett år. Gäller familjerådgivningen i Skövde Hjo Tibro Karlsborg Mariestad Gullspång och Töreboda

Initiativet till e-bokning kom inte från oss på familjerådgivningen initialt, även om en önskan funnits länge att sköta vår tidbokning digitalt, utan var ett erbjudande när sektor socialtjänst uppdaterade it-lösningar för hela sektorn.

Utvecklingen har skett genom en arbetsgrupp med två familjerådgivare, och två personal från kommunens IT avdelning. De har förstås suttit inne med den tekniska kunskapen och vi har fått stå för idéer om innehållet och hur det kan fungera i praktiken. It-ansvarig höll alla kontakter med det företag som utvecklade tjänsten (VIVA).

Inloggning sker med e-legitimation för säkerheten, därmed röjs identiteten (personnr mm) Besökarna informeras och godkänner detta. Vi bestämde oss för att starta med att endast lägga nybesökstider 1-2 per vecka per familjerådgivare för att också fortsättningsvis kunna erbjuda nybesökstider per telefon. Vid starten kände vi viss osäkerhet om vi skulle få “rätt” bokningar, dvs endast från våra 7 kommuner men den skriftliga informationen har varit tydlig så det har fungerat bra. Endast vid ett par tillfällen har det visat sig handla om samarbetssamtal, de frivilliga samarbetssamtalen låg tidigare hos oss.

Om sökande fyller i sitt mobilnummer kommer en sms-påminnelse 24 tim innan besök vilket har lett till färre uteblivanden. Besökarna får upp tider som är möjliga att boka månad för månad. Vi lägger upp tider för ca tre månader framåt. De ser även vilken familjerådgivare de kommer att träffa.

Vi har efterhand fått igenom vissa justeringar. Man kan tex inte avboka tiden inom 24 tim, då krävs istället ett telefonsamtal till oss. I början hade vi några situationer där vi kontaktade fel person vid sjukdom då vi missat notera sen av-och nybokning.

Ni kan gå in på vår hemsida och se hur informationen ser ut. Väljer du att logga in kan du komma vidare och se mer.

Vi tycker nu efter ett år att det fungerar bra. E-bokning avlastar telefontiden något vilket är bra. Vi ser fram emot att kunna utveckla e-bokning i framtiden till att även gälla alla tider, även återbesök, då vi tror att detta skulle minska felbokningar, dubbelbokningar mm.

Även våra besökare verkar vara nöjda över att kunna boka på nätet. De flesta är ju vana vid detta med all annan service som hårfrisör, tandläkare mm.

Familjerådgivarna I Skövde