Dalida Rokka familjerådgivare i Mora har tillsammans med sin handledare publicerat en pre-review vetenskaplig artikel i tidskriften International Journal of Art Therapy. Den bygger på Dalidas medicine uppsats vid Umeå Universitet och handlar om hur man kan bedriva bildterapi med par inom kommunal familjerådgivning utifrån de professionellas perspektiv. Vidare studier som bygger på artikeln kommer ev. att genomföras. Det är open-access på artikeln och vi tillsammans med Dalida tänker att den kan intressera familjerådgivare i landet eller ge inspiration. Artikeln kan hämtas och laddas ned på följande länk.  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17454832.2022.2096087