Trauma i EFT för par, Facing The Dragon Together

Fördjupa ditt arbete med traumatiserade par

Denna fördjupningsdag kommer att visa användningen av emotionellt fokuserad parterapi (EFT) med par där en eller båda personerna har upplevt någonting traumatiskt som påverkar deras sätt att kunna fungera i parrelationer. Utfallsstudier har visat att EFT kan ge en signifikant minskning av symptom på traumatisk stress. Par med traumaproblematik lider ofta av ett särskilt kaotiskt samspelsmönster i sina nära relationer. EFT med förfinade interventioner och precision skapar den idealiska läkningsmiljön för dessa par att bygga upp en anknytningsbaserad och trygg relation fylld av förtroende och jämvikt.

Kursen kommer att gå igenom de förfiningarna av EFT-modellen som på ett effektivt sätt kan användas vid arbetet med traumapar. Dessa verktyg möjliggör kraftfulla interaktioner när parterna hanterar sina extremt negativa cykler med exempelvis avstängdhet, raseri, förgörande skam eller intensiv vaksamhet mot hot.

Fördjupningsdagen kommer att erbjuda en blandning av föreläsning, falldiskussioner, filmvisning med efterföljande diskussion och övningar (rollspel).

Praktisk information

Pris: 4 400 kr plus moms. Kursen kan delbetalas utan extra kostnad.

Behörighet: EFT-grundkurs (externship).

Anmälan: Skickas till jens@humanprocess. Anmälan är bindande.

Datum & Tid: 5 – 6 oktober 2018 kl 9:00 till 16:30.

Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm (IOGT-NTO:s lokaler).

Lärare: EFT-trainer Rebecca Jorgensen, PhD.

Språk: Kursen är på engelska.

Kursledare

Rebecca Jorgensen, PhD & EFT-trainer

Rebecca har lång erfarenhet av att utbilda i EFT och är verksam över hela världen. Hon är tränad i metoden av Sue Johnson och är en mycket uppskattad och eftertraktad föreläsare. Rebecca är specialicerad på bl a Trauma i EFT och har det som en av hennes “Special Topics trainings” enligt ICEEFT riktlinjer. Hennes pedagogiska stil är varm och inkännande. Rebecca undervisar på tydlig engelska.

Läs mer: http://www.humanprocess.se/trauma-eft-par-facing-dragon-together/