Hej!

Du har väl inte glömt att anmäla dig? Till parkursen i sexologi med fokus på anknytning, affektfokus, EFT och arbetet med sexologi i parsamtal. Du får också lära dig att arbeta med sensualitetsträning kopplat till EFT.