Denna hemsida har utöver inläggen (som detta) en hel del material som inte aviseras när det uppdateras. Du kan nu läsa Ordförandens rader i senaste versionen på startsidan.

Dessutom har styrselsen utsett kontaktpersoner till de olika nätverken. Det gör dem inte till ansvariga för nätverken eftersom dessa är medlemsburna. Kontaktpersonen är mer tänkt som en länk emellan nätverk och styrelse. Titta under fliken Nätverk.

Styrelsen har även delat upp landets mottagningar i regioner och varje regionombud har ett extra ansvar för kontakten med dessa medlemmar. Titta under fliken Regionombud.

Sedan finns det ju en del annat spännande på hemsidan som kan vara bra att uppdatera sig själv eller ansvariga chefer med, t ex Familjerådgivningens juridiska ramar eller Policydokumentet.