Teamsmöte med Catrine Andersson Mau samt Ann-Helen Karhatsu & Marie Björs, KFR.

Ett fortsatt starkt söktryck till aktuell utbildning, 299 stycken till 50 platser, inför hösten 2022. Catrine kommer att återigen framföra ett önskemål att få köra utbildningen vid 2 tillfällen, förslagsvis under 2024 och då både vår-& hösttermin.

Vi i KFR har fått synpunkter på att några medlemmar ej har formell kompetens. Catrine upplyser om att de då kan söka på erfarenhet=reell kompetens. Detta ligger på Ansök.

Varje avsnitt utvärderades denna gång(höst-22)vilket har gett mycket positiv feedback samt förståelse för vad som behöver förändras inför nästa utbildningsstart.