För att kunna argumentera för högre bemanning vill de veta hur det ser ut på våra mottagningar. Hur stort är antalet tjänster och invånarantalet?

I Uppsala har vi tre heltidstjänster på 255 000 invånare Uppsala, Tierp och Östhammar. Familjerågivningens mailadress är scf.familjeradgivningen@uppsala.se

Detta kan vara ett material som flera mottagningar är betjänta av att ta del av. Vi hoppas att Uppsalas familjerådgivning sammanställer det material de får in för publicering här på hemsidan.