Madelen Alling från Familjerådgivningen City i Stockholm informerar: “Vi anordnar i höst två utbildningsdagar med Anna-Rosa Perris, leg. läkare och psykoterapeut gällande parrelationer där den ene eller båda har någon form av neuropsykiatrisk diagnos.”

https://www.familjeradgivningen.com/utbildning-16477622