Välkommen till en Utbildningsdag för familjerådgivare i Feedback Informed Treatment, FIT!

Var och när?

Centralt i Jönköping 11/9 2018 kl. 9.30-16.30.

Kursen arrangeras i samarbete mellan KFR nätverket ”Feedback som verktyg” och Familjerådgivarna i Småland AB .

Utbildare är legitimerad psykolog Susanne Bargmann som är ledande FIT expert i Danmark.

Dagen kommer framförallt beröra två frågor:

Hur kan vi visa att det vi gör fungerar?

Hur kan vi finslipa och optimera den hjälp vi erbjuder våra klienter så att det blir bästa möjliga hjälp för båda parter i paret som besöker oss?

Övrigt kursinnehåll:

  • Den teoretiska bakgrunden och forskningsbakgrunden för FIT
  • Hur kan man använda ORS och SRS i familjerådgivning
  • Användning av FIT för att mäta effekt

Dagen kommer att bestå av föreläsningar, videoavsnitt, övningar och självklart möjligheter att dela erfarenheter och frågor kring sin egen praktik.

Kostnad och anmälan:

Kostnad inklusive lunch och fika 1700:-

Bindande anmälan senast 20/6 till Elisabeth Staberg.

E-post: elisabeth@relationskonsulterna.se

Definitiv adress meddelas vid anmälan.

Är ni några som kommer kvällen innan så försöker vi ordna en trevlig samvaro på kvällen!

Hoppas att DU tar chansen att komma till en mycket inspirerande dag!

Nätverket Feedback som verktyg genom Elisabeth Staberg

Inbjudan för utskrift: INBJUDAN kurs med Susanne