Viktoria Sparr, familjerådgivare i Mora, undrar: Jag går steg-2 nu vid Uppsala universitet. Nu på termin 2 har vi börjat med klientarbetet under handledning. Universitetet hävdar att jag måste skriva journal på de klienterna, men stämmer det verkligen och hur har andra som gått steg 2 gjort? Har du svar på denna fråga vänligen kontakta victoria.sparr@mora.se. Om du dessutom tycker det är ok att svaret publiceras på hemsidan skickar du det också till webbansvariga. Inlägget kommer då att uppdateras.

Annika Grufman Kalén, Huddinge, delar med sig: Jag gick steg 2 på Stockholms universitet. Jag var också tvungen att skriva journaler på mina patienter. Vi löste det så att min handledare på utbildningen var ytterst ansvarig. Jag låste in jounalanteckningarna i vårt dokumentskåp på familjerådgivningen. Ingen journal fördes digitalt och inget sparades på nätet!