Kära medlemmar!

Vår förening behöver minst en revisor och en revisorssuppleant till kommande verksamhetsår. Skulle Du eller kanske Din kollega vara intresserad?  Anders Bergström som haft uppdraget under flera år svarar gärna på frågor om vad det innebär. Du kan mejla honom på samtalsforumab@gmail.se. I korta drag går det ut på att gå igenom räkenskaperna och föreslå årsmötet om de ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller ej.

Som revisor respektive revisorssuppleant väljs du på ett år i taget.

Är Du intresserad av uppdraget så kontakta Karin Wulff som är sammankallande i valberedningen. karin.wulff@malmo.se.