Detta innebär styrelsearbetet i KFR.

Alla medlemmar bidrar till KFR. Vill du göra en extra insats under en kortare eller längre period har du möjlighet att delta i styrelsearbetet. Du behöver inte ha tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Du kan vara ny eller erfaren, båda perspektiven är viktiga. Styrelsen består av sju ledamöter och två suppleanter.

Ambitionen är att hela landet ska vara representerat i styrelsen. Arbetsuppgifterna är av olika karaktär. Vissa är löpande under året, andra har mer projektform, en del innebär skrivarbete och andra representation och samverkan.

Styrelsemöten hålls fem gånger per år. Man träffas två dagar vid varje tillfälle med undantag av det möte som hålls i samband med årsmötet och KFRs studiedagar, det är bara en halvdag. I regel förläggs två möten till Stockholm och två på annan ort i landet hos någon familjerådgivningsbyrå som kan och vill ta emot styrelsen.

Föreningen bekostar mat, logi och resor i samband med styrelsemöten.

Som ledamot i styrelsen får du delta i KFRs studiedagar utan kostnad och föreningen står för din resa och ditt boende i samband med det. Det här kan också ses som att din arbetsgivare får något konkret i utbyte mot engagemang i föreningen.

Det finns även möjlighet att bidra genom att vara revisor, vara med i valberedningen eller ingå i auktorisationskommittéen.

Arbetet ger inblick, överblick, gemenskap, vänskap och mycket glädje!

Hör av dig till oss med frågor och funderingar! Tipsa oss gärna om du har någon kollega du tycker skulle ingå i styrelsen. Ibland är vi familjerådgivare något blygsamma och det blir enklare om man blir föreslagen.

Karin, Gunilla och Lisa

Vi som utgör årets valberedning

Karin Wulff, 040 34 03 75, karin.wulff@malmo.se

Gunilla Backlund, gunilla.backlund@borlange.se

Lisa Wall, lisa.wall@halmstad.se

Vill du veta mer om styrelsearbetet kan du också kontakta någon eller några styrelsemedlemmar och informera dig om vad de anser.