Kaj Rosenberg i Göteborg har ställt en fråga per mail till alla KFR:are angående rutiner för väntetider och förturer. De flesta har fått en mängd svar från flera familjerådgivare. För översiktens skull har vi samlat svaren här på hemsidan under fliken “Rundfråga väntetider och förturer”. Ni som ännu inte svarat, gör det så får vi en samlad bild här.