När KFR:s styrelsen samlades 7-8/4, i ett Stockholm som bjöd på april väder, så publicerades vår nya hemsida. Gå in och titta, vi hoppas att ni som vi ska tycka att den ser fin ut men framförallt är bra. När ni är inne på hemsidan läs gärna ordförandes rader.

Styrelsen lånade lokaler av RFSU och Stockholms familjerådgivning för styrelsemötet, stort tack för det. Andra dagen då vi var på Stockholms familjerådgivning viskade någon att två av deras kollegor gett ut en bok. Det var en trevlig nyhet som vi tänkte att den måste vi dela med våra kollegor i landet, så vi har publicerat detta litteraturtips.

Vi jobbade på bra under våra två dagar då vi bland annat planerade inför årsmötet i Halmstad. Det kommer att komma ett uppdaterat program för studiedagarna så håll utkik. Vi hade även besök av MFoF och pratade om den nya Vägledningen, vi framförde synpunkter och en del farhågor. MFoF poängterade att det kommer att vara ett levande dokument. Vi hade även digitalt besök av Lotta Wendel, jurist från Malmö universitet, där vi fick goda råd angående en skrivelse vi håller på med angående behov av en kunskapsportal för familjerådgivare.