Vi i styrelsen söker nu med ljus och lyckta efter någon eller några mottagningar som vill ta på sig uppdraget att stå som värd för studiedagarna och årsmötet 2023. Vill någon ta över stafettpinnen? Ni kommer att få den uppbackning ni behöver från styrelsen och tidigare anordnande kommuner kan säkert vara behjälpliga med svar på många frågor. Har ni funderingar eller frågor hör av er till någon i styrelsen.