Workshop i IBCT

2-dagars workshop i Integrative Behavioral Couple Therapy

Om kursen

Relationsproblem är idag en av de vanligaste orsakerna till varför vuxna söker professionell hjälp. Ofta har relationen gått i samma hjulspår i många år. Vardagslivet gör sig påmint och det kan vara svårt att få ihop livspusslet med bostad, karriär och familjeliv. Det är lätt att tappa bort varandra vilket leder till frustration, ilska, avstånd och ett psykiskt lidande. Behovet av fungerande, vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder för relationsproblem är därför mycket stort, både för behandlare och klienter.

IBCT är en vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod för parproblem som grundar sig på KBT och acceptans. Efter en grundlig analys av parets problem sker större delen av arbetet med hjälp av verktyg för att förändra relationsbeteenden och verktyg för att nå en större förståelse och acceptans för varandras olikheter och ömma punkter. Närhet och intimitet kommer ofta som följd av förbättrad kommunikation och positiva beteendeförändringar. IBCT är en behandlingsform som passar de flesta par och utvecklades för att även par som har svårt att förändra sig ska kunna få hjälp. Kursen innehåller både teoretiska moment, demonstrationer och praktiska övningar såsom rollspel.

Målgrupp Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med – eller kommer att börja jobba med – parterapi och familjerådgivning.

Förkunskap

För den deltagare som inte har en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT kan man ha glädje av att t.ex. läsa boken “Beteendets ABC” av Törneke & Ramnerö i förväg. IBCT beskrivs bl.a. i “Clinical Handbook of Psychological Disorders “av Barlow och “Par i beteendeterapi” av Anderbro & Svirsky.

Föreläsare: utbildningen hålls av Andreas Kihl, leg. psykolog, KBT-gruppen Göteborg. Andreas är IBCT-utbildad och har gedigen kunskap och erfarenhet av parterapi och familjerådgivning i både privat och kommunal regi.

Pris per person: 5500 kr + moms. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt. Kursanmälan: infogbg@kbtgruppen.se (ange namn, tel och fakturaadress). Kursanmälan är bindande.

För mer information om kursen: www.kbtgruppen.se, tel. 031-15 00 80.

Varmt välkommen!

Välkommen!

Kursinbjudan för utskrift: Kursinbjudan IBCT KBT-gruppen HT 2018