På rikskonferensen för familjeterapi i Stockholm i oktober 2018 var Peter Rober huvudtalare. Hans föreläsning öppnade hela konferensen. Den var omtyckt och många åhörare har vittnat om den inspiration de fick av att lyssna till honom.

Peter pratade om komplexiteten i familjeterapi och workshopen i maj i år bildar en naturlig utvidgning av Peters framställning. Den utgör en fristående fortsättning för alla som i sitt arbete inspireras av systemisk praktik.

Familjeterapiföreningen i Stockholm är glada och stolta att inbjuda till en heldags Workshop med Peter Rober i Stockholm

Peter Rober, PhD, är klinisk psykolog, familjeterapeut och utbildare i familjeterapi vid Context – Center for marital and family therapy i Leuven i Belgien. Han är samtidigt professor vid The Institute for Family and Sexuality Studies vid Medical school of K.U., Leuven.

Peters forskning fokuserar på familjeterapi med barn och på själva terapiprocessen. Särskilt intresse ägnar han hur terapeuten använder sig själv och terapeutens inre samtal.

Peter har publicerat ett flertal artiklar i internationella familjeterapitidsskrifter. Sedan 1992 har han föreläst och hållit många workshops runt om i världen. 2017 utkom Peters bok “In Therapy Together: Family therapy as a dialogue” (Palgrave MacMillan förlag). Peter har mycket att bidra med när det gäller behandling av barn och tonåringar och deras anhöriga i olika kontexter, inte minst i sociala och psykiatriska sammanhang.

Workshopen sker på lättillgänglig engelska.

Plats: Lotus Fest & Konferens, Folkungagatan 90 i Stockholm

Pris: Rabatterat pris för medlemmar i familjeterapiföreningen: 1100 kr och fullt pris är 1350 kr.

Anmälan sker genom att anmälningsavgiften sätts in på föreningens plusgiro 61 83 17-2.

Skriv PR och ditt namn i meddelandefältet.

Anmäl dig dessutom till Lisa Koser, ordforande@ffst.se

För frågor om arrangemanget, kontakta Lisa. Vi återkommer med mer information om innehåll.