Under hösten har alla medlemmar fått ett mailutskick med en enkät, där styrelsen önskat få ta del av medlemmarnas synpunkter på hur föreningen ska arbeta och utvecklas. De svar som inkommit visar att medlemmarnas uppfattning gällande hemsida, facebook och digital utveckling stämmer överens med styrelsens uppfattning.

Styrelsen kommer därmed fortsätta utvecklingen på följande vis:

Ny hemsida kommer under 2022, med mer modern uppbyggnad och layout. Hemsidan kommer att fortsätta “städas” och innehållet uppdateras.

-Facebookgruppen KFR-föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare fortsätter att växa, har nu 91 medlemmar. Vi är medvetna om att inte alla har facebook. Denna slutna grupp ska ses som ett komplement till hemsidan. All viktig information kommer att publiceras på hemsidan. Facebookgruppen kan däremot erbjuda det som hemsidan inte kan, dvs ett forum för dialog mellan medlemmar om små och stora frågor som rör familjerådgivning. Facebookgruppen blir vad vi medlemmar gör den till, så vi hoppas att många gör inlägg och svarar på andras inlägg.

Digitala möten är något som både medlemmarna och styrelsen ser som en given utveckling, efter att covid tvingat oss att ställa om och bli mer digitala i våra arbetssätt. Varje medlem har möjlighet att bjuda in till ett möte om valfritt ämne. Maila info till webansvarig så läggs inbjudan ut på hemsidan, och gör gärna även ett inlägg i facebookgruppen.