Styrelsemöte i februari

Styrelsemöte i februari

KFR har haft digitalt styrelsemöte. Vi har hunnit med mycket; bland annat fick vi höra om Halmstads fina planering av årets studiedagar. Vi besöktes också av både valberedningen och auktorisationskommittén och gick igenom föreningens aktuella verksamhetsplan för att...

Digitalt möte om systematisk utvärdering och kvalitetssäkring

15 december var det ca 25 familjerådgivare och några chefer som deltog i det digitala mötet som Familjerådgivningen i Jämtland bjöd in till för att prata om systematisk utvärdering och kvalitetssäkring. De familjerådgivare som ägnar sig åt någon form av utvärdering...

Inbjudan till digitalt möte om FIT

Här kommer ännu en inbjudan till digitalt möte med alla medlemmar som är intresserade av FIT! Detta möte är initierat av familjerådgivare Elisabeth Staberg i Jönköping....