15 december var det ca 25 familjerådgivare och några chefer som deltog i det digitala mötet som Familjerådgivningen i Jämtland bjöd in till för att prata om systematisk utvärdering och kvalitetssäkring. De familjerådgivare som ägnar sig åt någon form av utvärdering delade med sig och vi tittade översiktligt på Socialstyrelsens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 och deras skrift Systematisk uppföljning; beskrivning och exempel som är aktuell inom socialtjänstens verksamheter.

QDR-quality of Dyadic Relationship, Valentinskalan och FIT var exempel på utvärderingsinstrument som diskuteras runt om i landet. Även egengjorda enkäter och frågor via sms till besökare är exempel på hur man försöker utvärdera den egna verksamheten.

Det var flera som önskar fortsatt dialog kring dessa frågor så förslaget är en digital uppföljningsträff framöver, dit förstås även nya intressenter är välkomna.

Östersund i december. Foto: Göran Strand