Detta dokument bygger på Ulrika Ekebros föreläsning vid förra årets studiedagar i Stockholm.  Kaarina Brygel, familjerådgivare i Dalarna, har sammanställt materialet som sedan har slutbearbetats bl a av Kari Markkula i Linköping. KFR-styrelsens förhoppning är att detta ska vara ett levande dokument där ändringar och kompletteringar kan göras allteftersom behov av det uppstår. Kontakta styrelsen med förslag till ändringar. Läs dokumentet under fliken Familjerådgivning, Juridiska ramar, eller ladda ner och skriv ut här: Juridikrapport jan-14