Jonas Farby, familjerådgivare i Kungsbacka, skriver en D-uppsats på Psykoterapeutprogrammet i Göteborg. Jonas har hört av sig och önskar hjälp av sina kollegor ute i landet.

Frågorna är följande:

a) Finns det några dokumenterade uppgifter, statistik eller uppsatser om familjerådgivares erfarenheter av att arbeta med par där en anhörig har avlidit i närtid?

b) Är det ett vanligt fenomen, ovanligt fenomen eller finns det inga uppgifter alls?

Kommentera gärna nedan! Jonas har också lagt ut denna fråga i KFR´s nya facebookgrupp, KFR – Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare.