Styrelsens vårmöte, där auktorisationsnämnden föredrar inkomna auktorisationsansökningar, är framflyttat till juni i år. Ansökningstiden för auktorisation kan därför förlängas fram till 21 maj. Välkomna med era ansökningar!