Med anledning av att kravet på utvärdering och kvalitetssäkring av familjerådgivning (på ett systematiskt sätt) kommer att skärpas, vill vi gärna tänka klokt tillsammans med flera!

Vi i Östersund vill gärna få en överblick över olika sätt som redan används för att systematiskt utvärdera familjerådgivningens verksamhet. Hur gör vi på olika mottagningar? Vad vill vi utvärdera och vad ska vi utvärdera? Ni som redan gör detta på ett systematiskt sätt (exempelvis Familjerådgivarna i Småland) – kan ni berätta mer och så vidare?

Vi vill bjuda in till ett digitalt uppstartsmöte via Teams onsdag 15 december kl 10-11.30.

Du som vill vara med: skicka kontaktuppgifter till sara.gronlund@ostersund.se så får ni sen en länk för att ansluta till mötet. Skriv gärna något om hur ni gör idag så är vi mer förberedda och kan planera bättre för upplägg av mötet.

Ha en fin helg! // Sara och Helena för familjerådgivningen i Jämtlands län