I DN gick det 2018-08-15 all läsa: Ett nytillkommet alternativ är internetterapi för par, som nu har testats vetenskapligt för första gången i Sverige. I den så kallade Valentinstudien undersöks om kbt-baserad parterapi på internet under nio veckor kan leda till en förbättrad relation. Bakom studien står psykologiforskarna Per Carlbring och Gerhard Andersson vid Stockholms respektive Linköpings universitet, båda pionjärer inom psykologisk internetbehandling. Internetterapi har tidigare framgångsrikt används för individuell behandling av bland annat tinnitus, depression, fobier, oro och sömnproblem, men testas nu för första gången på par som ska samarbeta.

Läs mer här: Valentin