Här kan man nu se resultatet av den enkätundersökning som vi gjorde i våras och som presenterades på studiedagarna i Luleå. Undersökningen visar på skillnader när det gäller bemanning, väntetid, avgifter mm mellan olika byråer i landet. Svar finns från flertalet kommuner.
Sammanställning av enkätsvar från KFR till familjerådgivning på kommunalt uppdrag 2015
FMenkät 150528  diagram