Det kom ett mail från Nana Johansson, familjerådgivare i Region Örebro län. Nana lyfter betydelsen av de juridiska ramarna för oss familjerådgivare, och att vi behöver uppdatera oss nu när Barnkonventionen vid årsskiftet blivit lag. I och med detta passar jag på att lyfta innehållet vid årets studiedagar, då en av föreläsarna är Ulrik Stenberg från MFoF. Ulriks föreläsning kommer bl a att handla om detta, hur den nya lagen påverkar oss i vårt arbete. De juridiska ramarna som finns på hemsidan kommer därefter också att uppdateras.

Nana har mycket generöst delat med sig av den barnrättsrutin som tagits fram vid Familjerådgivningen i Örebro. Tack!

Hur har ni andra gjort för att hantera den nya lagen? Är det någon fler som vill dela med sig av tankar, material eller annat?