På barnkonventionens dag, den 20 november, publicerar MFoF en kunskapsportal om barnkonventionen med bl a familjerådgivare som målgrupp.

“Syftet med materialet är att ge kunskap om barnkonventionen i allmänhet och de fyra grundprinciperna i synnerhet ­– de principer som är vägledande för hur alla 54 artiklar ska tolkas. Kunskapsportalen samlar dessutom länkar och information från en lång rad andra svenska källor som på ett bra sätt informerar kring barnkonventionen.”