Vid årsmötet 9/11-21 beslutades att medlemsavgiften höjs. Fr o m 2022 är medlemsavgiften 600:-/år, om den betalas in före 31/3. Om avgiften betalas in efter 31/3 är den 700:-/år.