Studiedagarna 2021 i Östersund har flyttats fram! Med anledning av den pågående pandemin, och restriktioner kring stora sammankomster, så har studiedagarna flyttats fram från september till 8-10 november. Alla anmälda har fått information via mail om denna förändring. Om du är anmäld och inte har fått mail, vänligen kontakta marie.bjors@ystad.se.