Vi har upptäckt att vårt Policydokument om kommunal familjerådgivning inte är riktigt med i tiden och att det kring introduktionshandledningen motsäger information på annat håll. Därför informerar vi om nedanstående rättelser/uppdateringar:

Rättelser/uppdateringar till Policydokument om kommunal familjerådgivning KFR.

Sid 6 under rubriken Tillsyn: IVO är tillsynsmyndighet för socialtjänsten, SoL 13 kap, 2 §. Vidare är MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) vår nya kunskapsmyndighet.

Sid 11 under rubriken Kompetens: Samtliga nyanställda familjerådgivare skall erhålla minst 60 tim individuell introduktionshandledning av KFR auktoriserad familjerådgivare eller motsvarande.

Sid 11 under rubriken Auktorisation: Observera att fr o m 2018-01-01 gäller att sökanden också ska ha utbildning i sexologi om minst 7,5 högskolepoäng.

kfr-policydokument-16-11-24