I dessa tider med coronavirus, förändras vardagen plötsligt. Det kan ge utrymme för reflektion, nya perspektiv och förändring. Familjerådgivare David Stenfelt i Ale kommun har skrivit en artikel om metoden FIT och mycket annat, som vi alla här kan ta del av. Kommentarer och inlägg är välkomna!