Uppsatser

Rapporter och uppsatser om familjerådgivning

Marcus Westergren, familjerådgivare i Kristianstad tipsar om ett antal steg 2-uppsatser. Inte bara om familjerådgivning, men tre stycken som handlar om vårt arbete. Även de andra ser spännande ut. Du hittar dem via denna länk:
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication?q=course+exact+PPTR06&limit=10&start=0

“Feedback-informerad terapi på Familjerådgivningen – Leder det till förbättring?” – Gunilla Backlund, Steg 2-uppsats 2016, Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Feedback-informerad terapi pa FR – Gunilla Backlund

“Social medier i det terapeutiska rummet´- dess utrymme och betydelse” – Jan Ohm, Steg 2-uppsats 2016, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Sociala medier i det terapeutiska rummet…. Jan Ohm

“Beröringsrädsla – om konfliktundvikande i parrelationer” – Jörn Aasmundsen Steg 2-uppsats 2011, psykoterapeutprogram med inriktning familjeterapi, Göteborgs Universitet. Beröringsrädsla

“Förändring inom parrelationer under familjerådgivning…” – Åsa Wallander Psykoterapeutexamensarbete 2013 Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen. Examensarbete Åsa Wallander

Här hittar du två rapporter om par och sexualitet.

En uppsats med titel: “Behandlingseffekt och terapeutisk allians vid familjerådgivning”. En retrospektiv kvantitativ studie. Karolinska Institutet. Uppsats Eva-Britt Fagrell

“Därmed inte sagt att det var bättre förr.” – uppsats av Lena Skogens. Lena S Uppsats 2012

“Allians med en relation.” – uppsats av Inger Berger och Gerd Elliot. Uppsats slutversion