SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Syfte med att ses digitalt var att få möjlighet att tänka högt tillsammans, få chans till en enkel överblick av vad som redan görs, ge tips och stöd till varandra. Det var ett flertal familjerådgivare som sågs och Östersund hade förberett med material. Mötet slutade med en öppen fråga: Hur går vi vidare?